วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทดสอบ

:: ทำ Font-Face เพื่อแสดงข้อความที่ใช้ Font ของเราเอง โดยฝังฟอนต์ในหน้า Webpage เลย ::
:: ทำ Font-Face เพื่อแสดงข้อความที่ใช้ Font ของเราเอง โดยฝังฟอนต์ในหน้า Webpage เลย ::


ข้อความที่ใช้ Font รูปแบบที่ 1

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CodeTukYang.Com ครับ


ข้อความที่ใช้ Font รูปแบบที่ 2

Don't cry for someone who doesn't see value in "my heart"
เขียน Sourcecode ตัวอย่าง และอธิบายเพิ่มเติม โดย CodeTukYang.Com

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)

คำขวัญ
"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

หมายเหตุ ตอนรวมอาเซี่ยน 10 ประเทศ ทำสัญลักษณ์แค่ 10 ชาติ เขาไม่คิดอนาคตเลยว่าจะมีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Repúblika Demokrátika Timór-Leste)ขึ้นมาเป็นประเทศที่ 11...แต่ถ้าจะเพิ่ม...อีก 1 ประเทศในสัญลักษณ์อาเซี่ยน...ก็ง่ายเพียง...เพิ่มต้นข้าวลำต้นตรง...สัก1 ต้นตรงกลาง..ก็โอเค...ครบ 11 พอดี


WeblogMaster : itkhukhan@gmail.com

Tel : 081-0751512 or Line : itkhukhan