วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทดสอบ

:: ทำ Font-Face เพื่อแสดงข้อความที่ใช้ Font ของเราเอง โดยฝังฟอนต์ในหน้า Webpage เลย :: }
:: ทำ Font-Face เพื่อแสดงข้อความที่ใช้ Font ของเราเอง โดยฝังฟอนต์ในหน้า Webpage เลย ::


ข้อความที่ใช้ Font รูปแบบที่ 1

អរគុណ ครับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)

คำขวัญ
"One Vision, One Identity, One Community"
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สัญลักษณ์อาเซียน
“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้”
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

หมายเหตุ ตอนรวมอาเซี่ยน 10 ประเทศ ทำสัญลักษณ์แค่ 10 ชาติ เขาไม่คิดอนาคตเลยว่าจะมีประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Repúblika Demokrátika Timór-Leste)ขึ้นมาเป็นประเทศที่ 11...แต่ถ้าจะเพิ่ม...อีก 1 ประเทศในสัญลักษณ์อาเซี่ยน...ก็ง่ายเพียง...เพิ่มต้นข้าวลำต้นตรง...สัก1 ต้นตรงกลาง..ก็โอเค...ครบ 11 พอดี


WeblogMaster : itkhukhan@gmail.com

Tel : 081-0751512 or Line : itkhukhan